วิสัยทัศน์

“อบต.ห้วยม้าพัฒนา ภายใต้แนวคิดใหม่ อบต.เป็นของประชาชน”

พันธกิจ

  1. พัฒนาตำบลห้วยม้าเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
  2. ส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ระดับระดับจังหวัดและกรม
    ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของประชาชนภายใต้กระบวนการมี
    ส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย
  3. บริหารงานบุคคลและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรท้องถิ่นให้ทำงานอย่างมืออาชีพ
  4. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าให้สามารถส่งมอบ
    บริการสาธารณะให้ประชาชนได้อย่างมีมาตรฐาน

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *