ผู้เขียน: huaima

แจ้งให้จังหวัดเตรียมความพร้อม เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมชัง ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้นฉับพลันและอ่างเก็บน้ำมีแนวโน้มสูงขึ้น เสี่ยงน้ำล้นกระทบพื้นที่ท้ายอ่าง จังหวัดแพร่ (อำเภอสอง ลอง ร้องกวาง วังชิ้น โดยมีพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่าง วันที่ 17-21 กันยายน 2565