องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนเกษตรกรที่จะทำการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง ปี 2565/2566 ให้คำนึงปริมาณน้ำที่จะใช้ในการเพาะปลูกว่าเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชหรือไม่ โดยเฉพาะข้าวนาปรัง เนื่องจากมีความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าปริมาณน้ำอาจไม่เพียงพอ ขอให้งดปลูกพืชนั้นๆ ซึ่งหากเกษตรกรปลูกพีชฤดูแล้งและได้รับความเสียหายจากเหตุที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ไม่ใช่เป็นการเสียหายจากภัยธรรมชาติหรือเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติภัยแล้ง เกษตรกรอาจไม่ได้รับความช่วยเหลือจากทางราชการ

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *