1. คู่มือปฏิบัติการ 3 ใช้ (3R) เพื่อจัดการขยะชุมชน (อ้างอิง : กรมควบคุมมลพิษ)
2. แผ่นพับการจัดการขยะอินทรีย์ (อ้างอิง : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
3. ความถี่ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรับรู้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย
4. ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอย
5. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
6. มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
7. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การบริหารจัดการขยะ ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า กับ หมู่บ้าน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
8. ประกาศ เรื่อง การเก็บ และขนขยะมูลฝอย

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *