ขอประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2564/65 แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่
– ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อม และร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
– กรอกใบคำร้องทะเบียนเกษตรกร สำหรับครัวเรือนเกษตรกร ให้เรียบร้อย
ดาวน์โหลดเลย https://bit.ly/32Y6l9K

– แนบเอกสารหลักฐาน
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ แนบหนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ (https://bit.ly/33gGeKM)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (เฉพาะเกษตรกรรายใหม่)

– เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
-ปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน โดยนำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม
– หรือปรับปรุงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน Farmbook
– App Store https://apple.co/3G9LSwT
– Android Application https://bit.ly/3f2R6yU
หากไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกิน 3 ปี อาจถูกตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกร

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *