คนเมืองแป้ที่มีผลตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด-19 แต่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลแล้วต้องการกลับมารักษาในจังหวัดแพร่ “ก่อนเดินทาง” ขอให้ติดต่อสำนักงานสาธารณสุข จ.แพร่

Read more

ประกาศ…องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้าเรื่อง ปิดสถานที่ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไว้เป็นการชั่วคราว #ปิดอ่างเก็บน้ำห้วยหอย ต.ห้วยม้า อ.เมืองแพร่ จ.แพร่(ชั่วคราว)

Read more