📢📢ประชาสัมพันธ์พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร แจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565
👨🏻‍🌾👨🏻‍🌾 เกษตรกรรายใหม่ หรือเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่
👉🏻 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอตามที่ตั้งแปลง , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อม และร่วมเป็นหน่วยสนับสนุน, อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
👉🏻 กรอกใบคำร้องทะเบียนเกษตรกร สำหรับครัวเรือนเกษตรกร ให้เรียบร้อย
ดาวน์โหลดเลย ➡️ https://bit.ly/32Y6l9K
👉🏻 แนบเอกสารหลักฐาน
1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. ทะเบียนบ้านตัวจริง
3. สำเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ แนบหนังสือรับรองการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ (https://bit.ly/33gGeKM)
4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (เฉพาะเกษตรกรรายใหม่)
👨🏻‍🌾👨🏻‍🌾 เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม
👉🏻 ปรับปรุงข้อมูลได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน โดยนำสมุดทะเบียนเกษตรกรไปพิมพ์ข้อมูลเพิ่มเติม
👉🏻 หรือปรับปรุงข้อมูลผ่านแอพพลิเคชัน Farmbook
✔️ App Store ➡️ https://apple.co/3G9LSwT
✔️Android Application ➡️ https://bit.ly/3f2R6yU
👨🏻‍🌾👨🏻‍🌾 หากไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเกิน 3 ปี อาจถูกตัดสิทธิ์การเป็นเกษตรกร

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *