การคมนาคมขนส่ง

 1. ถนนคอนกรีต จำนวน 94 เส้น
 2. ถนนลูกรัง จำนวน 40 เส้น
 3. ถนนลาดยางแอสฟัสท์ติก จำนวน 13 เส้น
 4. สะพานคอนกรีต จำนวน 28 แห่ง
 5. สะพานสลิง จำนวน 1 แห่ง

การคมนาคม

 1. การคมนาคมระหว่างตำบล ใช้เส้นทางถนนในการเดินทาง ถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกทางหลวงหมายเลข 1134 (แม่หล่ายร้องเข็ม) เชื่อมต่อเขตจากตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ผ่านตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  สิ้นสุดเขตเชื่อมต่อตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร
 2. การติดต่อระหว่างหมู่บ้านในตำบล เส้นทางคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และมีบางส่วนเป็นถนนลูกรัง ส่วนการติดต่อระหว่างหมู่บ้านมีรถสองแถวประจำทางรถยนต์ส่วน บุคคล รถจักรยานยนต์และรถจักรยาน สามารถติดต่อกันทั่วทุกหมู่บ้าน

โทรศัพท์

 1. โทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท จำนวน – แห่ง
 2. เสาส่งสัญญานโทรศัพท์ จำนวน 2 แห่ง
 3. การใช้โทรศัพท์ระบบไร้สาย/มือถือกันอย่างแพร่หลาย
 4. มีการใช้ศัพท์ด้วยระบบอินเทอร์เน็ต

ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

 1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง
 2. เสาส่งสัญญานโทรศัพท์ จำนวน 3 แห่ง
 3. มีรถบรรทุกขยะ จ านวน 1 คัน
 4. มีรถบรรทุกน้ า จ านวน 1 คัน

การไฟฟ้า

 1. ไฟฟ้าภายในครัวเรือน – หน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอร้องกวาง ยกเว้นบางครัวเรือนที่ปลูกสร้างที่พักอาศัยใหม่ครัวเรือนตั้งห่างไกลจากชุมชนยังไม่มีไฟฟ้า ใช้ในครัวเรือน ปัจจุบันใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)
 2. ไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) การติดตั้งดำเนินการไปแล้ว ยังไม่ทั่งถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เนื่องจากต้องใช้งบประมาณสูง

การประปา

 1. ประปาหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง
 2. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง
 3. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 11 (สูบน้ำจากบ่อบาดาล)
 4. ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ 1 (สูบน่ำจากลำน้ำแม่หล่าย)

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *