วันที่นำขึ้นเรื่อง
5 เม.ย. 2565คำแถลงนโยบาย ของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
5 เม.ย. 2565บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
5 เม.ย. 2565ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้
5 เม.ย. 2565บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
การการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชน ระหว่าง
สถานีตำรวจภูธรห้วยม้า จังหวัดแพร่ กับ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
5 เม.ย. 2565ประกาศ เรื่อง เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได้
5 เม.ย. 2565รับมอบเกียรติบัตรที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) จังหวัดแพร่
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมปลูกจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นเครือข่ายการดำเนินงานศูนย์ป้องกันการทุจริต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *