ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ

เรื่อง
1. การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชึ้แจง งบประมาณรายจ่าย
การขออนุมัติใช้เงินสะสม/การได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฯลฯ
2. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คำสั่งแต่งตั้ง
ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
หลักฐานการรรายงานผลให้ทราบ
มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คู่มือสำหรับประชาชน
เอกสารประเมินความพึงพอใจ
ช่องทางเว็บไซต์หลัก ติดต่อ Facbeook / Line
แบบประเมินความพึงพอใจฯ
3. ระบบการควบคุมภายในการตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
4. การดำเนินงานตามนโยบายของจังหวัด
คู่มือสำหรับประชาชน
เอกสารประเมินความพึงพอใจ
ช่องทางเว็บไซต์หลัก ติดต่อ Facbeook / Line

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *