ราคากลาง

(หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง สอบราคา เป็นข้อมูลแสดงผลอัตโนมัติจากระบบ EGP อาจมีบางส่วนไม่ครบถ้วน ตามสภาพของเซิร์ฟเวอร์กรมบัญชีกลาง)

เรื่องวันที่ประกาศราคากลาง(บาท)
จ้างก่อสร้างเรียงหินยาแนวป้องกันตลิ่งพัง ลำห้วยจำฝาง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037403205)22 มี.ค. 2564140,000.00
จ้างปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร สายลำเหมืองชาญชัย หมู่ที่ 7,11,13 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64037270533)16 มี.ค. 2564499,100.00
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำเพื่อการเษตร สายลำเหมืองชาญชัย ม.7 ,11, 13 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่24 ก.พ. 2564499,100.00
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (ห้องสำนักปลัดและห้องกองคลัง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027259015)22 ก.พ. 2564700,000.00
จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝาปิดและวางท่อ คสล. สายบ้านนางราตรี ทนันชัย ถึงบ้านนายเสมอ ม้าชัย หมู่ที่ 14 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027350267)19 ก.พ. 2564250,000.00 
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,355 ตารางเมตร16 ก.ย. 25633,049,348.86
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดคลอกหน้าฝาย – หลังฝาย และขุดลอกแก้มลิงหลังฝาย หมู่ที่ 5, 824 ส.ค. 2563711,100.00
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกหน้าฝาย-หลังฝาย ลำน้ำห้วยน้ำขุ่น หมู่ที่ 1324 ส.ค. 2563689,700.00
โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็ก และขุดลอกหน้าฝาย หมู่ที่ 113 ส.ค. 2563791,700.00
โครงการต่อเติมอาหารหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า (ห้องกิจการสภา)02 ก.ค. 2563610,800.00
จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอลฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1,6,9 จำนวน 3 ช่วง18 ก.พ. 25638,237,524.18

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *