กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี  2540  
เมื่อวันที่  16  ธันวาคม  2539  ทำให้สภาตำบล (นิติบุคคล)  ได้ประกาศขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2538 ได้ยกฐานะจากสภาตำบลห้วยม้า 
เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า  เมื่อวันที่  20 กุมภาพันธ์ 2540 จนถึงปัจจุบันรวมเป็นระยะเวลา 10 ปี
(ประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ประกาศทั่วไป  เล่ม  113  ตอนพิเศษ  52  ลงวันที่  25  ธันวาคม  2539)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดแพร่
(ก.อบต.จังหวัดแพร่) ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 12//2551 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551 ให้องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่   ตั้งอยู่หมู่ที่ 11 บ้านห้วยม้า ถนนสุนทรนิวาส
ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000 โดยอยู่ห่างจากอำเภอเมืองแพร่ไปทางทิศเหนือ   ประมาณ 17 กิโลเมตร
ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134  ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ  590  กิโลเมตร  มีพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ
ประมาณ 45.27  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  28,294  ไร่  

ทิศเหนือติดต่อกับตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่
ทิศใต้ติดต่อกับตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
ทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง
ทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่

By huaima

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *