นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
  
 
  สถานที่ หม่อนแก้ว ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบลห้วยม้า อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
  views : 720