นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
1
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
10 ก.ค. 62
เอกสาร
2
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
20 มิ.ย. 62
เอกสาร
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
20 มิ.ย. 62
เอกสาร
4
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
13 มิ.ย. 62
เอกสาร
5
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
07 มิ.ย. 62
เอกสาร
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
27 พ.ค. 62
เอกสาร
7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
27 พ.ค. 62
เอกสาร
8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 พ.ค. 62
เอกสาร
9
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
14 พ.ค. 62
เอกสาร
10
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
14 พ.ค. 62
เอกสาร
11
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง
10 พ.ค. 62
เอกสาร
12
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
08 พ.ค. 62
เอกสาร
13
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
08 พ.ค. 62
เอกสาร
14
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
25 เม.ย. 62
เอกสาร
15
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
23 เม.ย. 62
เอกสาร
16
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
10 เม.ย. 62
เอกสาร
17
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
05 เม.ย. 62
เอกสาร
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมือง สายลำเหมืองห
04 เม.ย. 62
เอกสาร
19
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
01 เม.ย. 62
เอกสาร
20
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยการ
25 มี.ค. 62
เอกสาร
21
ประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและราคาของโครงกา
21 มี.ค. 62
เอกสาร
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.11 ต.ห้วยม้า
14 มี.ค. 62
เอกสาร
23
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ต.ห้วยม้า อ
14 มี.ค. 62
เอกสาร
24
ปประชาสัมพันธ์บัญชีแสดงปริมาณค่าขนส่งและค่าดำเนินการสำหรับซ่
13 มี.ค. 62
เอกสาร
25
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
15 ก.พ. 62
เอกสาร
26
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
15 ก.พ. 62
เอกสาร
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า
04 ก.พ. 62
เอกสาร
28
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง
16 ม.ค. 62
เอกสาร
29
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
04 ม.ค. 62
เอกสาร
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร สา
14 ธ.ค. 61
เอกสาร
31
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับระด
28 พ.ย. 61
เอกสาร
32
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
15 พ.ย. 61
เอกสาร
33
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
13 พ.ย. 61
เอกสาร
34
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
05 พ.ย. 61
เอกสาร
35
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ต.ค. 61
เอกสาร
36
ประกาศผลการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17 ต.ค. 61
เอกสาร
37
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
38
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
39
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
40
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
26 ก.ย. 61
เอกสาร
41
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.ห้วยม้า อ
26 ก.ย. 61
เอกสาร
42
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
26 ก.ย. 61
เอกสาร
43
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
13 ก.ย. 61
เอกสาร
44
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับระด
12 ก.ย. 61
เอกสาร
45
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
12 ก.ย. 61
เอกสาร
46
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บของบรรเทาสาธารณภ
31 ส.ค. 61
เอกสาร
47
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
28 ส.ค. 61
เอกสาร
48
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาป
21 ส.ค. 61
เอกสาร
49
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
17 ส.ค. 61
เอกสาร
50
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเหล็กหน้าศูนย์พัฒน
17 ส.ค. 61
เอกสาร
51
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด
17 ส.ค. 61
เอกสาร
52
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
09 ส.ค. 61
เอกสาร
53
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
02 ส.ค. 61
เอกสาร
54
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ต.ห้วยม้า
02 ส.ค. 61
เอกสาร
55
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. ม.14 ต.ห้วยม้า
02 ส.ค. 61
เอกสาร
56
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
31 ก.ค. 61
เอกสาร
57
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
26 ก.ค. 61
เอกสาร
58
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
09 ก.ค. 61
เอกสาร
59
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
05 ก.ค. 61
เอกสาร
60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านว
14 มิ.ย. 61
เอกสาร
61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
14 มิ.ย. 61
เอกสาร
62
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
11 มิ.ย. 61
เอกสาร
63
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
07 มิ.ย. 61
เอกสาร
64
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
30 พ.ค. 61
เอกสาร
65
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
15 พ.ค. 61
เอกสาร
66
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าโครงการปรับปรุงระบบประ
02 พ.ค. 61
เอกสาร
67
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการพนัง คส
30 เม.ย. 61
เอกสาร
68
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการรางระบา
30 เม.ย. 61
เอกสาร
69
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขอ
26 เม.ย. 61
เอกสาร
70
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ของ อบต.ห้วยม้า ต.ห้
11 เม.ย. 61
เอกสาร
71
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
27 ก.พ. 61
เอกสาร
72
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
07 ก.พ. 61
เอกสาร
73
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการที่จอดร
29 ม.ค. 61
เอกสาร
74
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถมดินลุกรัง (บริเวณที่ทำการ อบต
20 ธ.ค. 60
เอกสาร
75
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.2)
09 ต.ค. 60
เอกสาร
76
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.1)
09 ต.ค. 60
เอกสาร
77
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
09 ต.ค. 60
เอกสาร
78
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอน
04 ก.ย. 60
เอกสาร
79
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอน
04 ก.ย. 60
เอกสาร
80
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบ
04 ก.ย. 60
เอกสาร
81
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบ
04 ก.ย. 60
เอกสาร
82
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
13 ก.ค. 60
เอกสาร
83
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
13 ก.ค. 60
เอกสาร
84
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสู่
13 ก.ค. 60
เอกสาร
85
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
12 มิ.ย. 60
เอกสาร
86
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
12 มิ.ย. 60
เอกสาร
87
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างดาดลำ
09 มิ.ย. 60
เอกสาร
88
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอ
09 มิ.ย. 60
เอกสาร
89
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
06 มิ.ย. 60
เอกสาร
90
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
06 มิ.ย. 60
เอกสาร
91
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
92
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
93
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
94
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่ทำการเ
23 พ.ค. 60
เอกสาร
95
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าต่อเติมอาคารที่ทำการเก
17 พ.ค. 60
เอกสาร
96
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้
15 พ.ค. 60
เอกสาร
97
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
98
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
99
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
100
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
101
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
102
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำ
24 เม.ย. 60
เอกสาร
103
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอน
19 เม.ย. 60
เอกสาร
104
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเ
02 มี.ค. 60
เอกสาร
105
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี
02 มี.ค. 60
เอกสาร
106
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 ก.พ. 60
เอกสาร
107
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 ก.พ. 60
เอกสาร
108
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
109
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
110
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
111
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
112
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมห้องน้ำอาคารหอประชุมองค์ก
09 ก.พ. 60
เอกสาร
113
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
01 ก.พ. 60
เอกสาร
114
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
115
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
116
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
117
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
118
ประกาศเปิดเยราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยน้ำ
01 ธ.ค. 59
เอกสาร
119
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 2)
17 ต.ค. 59
เอกสาร
120
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 1)
17 ต.ค. 59
เอกสาร
121
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประหมหมู่บ้าน หมู่ที
14 ก.ย. 59
เอกสาร
122
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
14 ก.ย. 59
เอกสาร
123
ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ
22 ก.ค. 59
เอกสาร
124
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
13 ก.ค. 59
เอกสาร
125
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค
22 มิ.ย. 59
เอกสาร
126
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
16 มิ.ย. 59
เอกสาร
127
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต.ห้
23 ธ.ค. 58
เอกสาร
128
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.ห้วย
23 ธ.ค. 58
-
129
ประกาศ...ประกวดราคาจ้างสาย หมู่ที่ 11
15 ต.ค. 58
เอกสาร
130
ประกาศ...ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 2-9
15 ต.ค. 58
เอกสาร
131
ประกาศ...ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 6,9
15 ต.ค. 58
เอกสาร
132
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 14
31 ส.ค. 58
เอกสาร
133
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 11
31 ส.ค. 58
เอกสาร
134
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 6
31 ส.ค. 58
เอกสาร
135
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 5
31 ส.ค. 58
เอกสาร
136
ประกาศ..ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 3
31 ส.ค. 58
เอกสาร
137
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.14
11 ส.ค. 58
เอกสาร
138
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.11
11 ส.ค. 58
เอกสาร
139
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.6
11 ส.ค. 58
เอกสาร
140
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.5
11 ส.ค. 58
เอกสาร
141
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.3
11 ส.ค. 58
เอกสาร
142
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ล่าสุด
12 มี.ค. 58
เอกสาร
143
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร
12 ก.พ. 58
เอกสาร
144
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
28 ม.ค. 58
เอกสาร
145
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
04 ธ.ค. 57
เอกสาร
146
ประกาศสอบราคาจ้าง
20 มิ.ย. 57
เอกสาร
147
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอ
14 ม.ค. 57
เอกสาร
148
ประกาศสอบราคาจ้าง 1 ส.ค.56
01 ส.ค. 56
เอกสาร
149
ประกาศสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 2
05 ก.ค. 56
เอกสาร
150
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ หมู่ 14
31 พ.ค. 56
เอกสาร
151
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 5 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
152
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 4 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
153
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 3 หมู่ 2
31 พ.ค. 56
เอกสาร
154
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 2 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
155
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 1 หมู่ 7
31 พ.ค. 56
เอกสาร
156
ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
08 มี.ค. 56
เอกสาร
157
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 2
04 ต.ค. 55
เอกสาร
158
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 1
04 ต.ค. 55
เอกสาร
159
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการกั้นห้องเรียนและห้องครัว
27 ก.ค. 55
เอกสาร
160
เรื่อง สอบราคาเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 1
27 ก.ค. 55
เอกสาร
161
เรื่อง สอบราคาเหมาก่อสร้างของอบต.ห้วยม้า หน้า 2
27 ก.ค. 55
เอกสาร