นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า

ที่ ชื่อเรื่อง วันที่ ดาวน์โหลด
1
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
15 ก.พ. 62
เอกสาร
2
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยมโ
15 ก.พ. 62
เอกสาร
3
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้า
04 ก.พ. 62
เอกสาร
4
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมผิวลาดยาง
16 ม.ค. 62
เอกสาร
5
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
04 ม.ค. 62
เอกสาร
6
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสู่พื้นที่การเกษตร สา
14 ธ.ค. 61
เอกสาร
7
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับระด
28 พ.ย. 61
เอกสาร
8
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
15 พ.ย. 61
เอกสาร
9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
13 พ.ย. 61
เอกสาร
10
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
05 พ.ย. 61
เอกสาร
11
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
29 ต.ค. 61
เอกสาร
12
ประกาศผลการรับ-จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
17 ต.ค. 61
เอกสาร
13
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.2) ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
14
แผนการจัดหาพัสดุ (ผด.1) ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
15
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2562
02 ต.ค. 61
เอกสาร
16
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระดับถนนด้วยแอสฟัลท์คอนกรีต
26 ก.ย. 61
เอกสาร
17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ต.ห้วยม้า อ
26 ก.ย. 61
เอกสาร
18
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
26 ก.ย. 61
เอกสาร
19
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
13 ก.ย. 61
เอกสาร
20
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับระด
12 ก.ย. 61
เอกสาร
21
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
12 ก.ย. 61
เอกสาร
22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องเก็บของบรรเทาสาธารณภ
31 ส.ค. 61
เอกสาร
23
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
28 ส.ค. 61
เอกสาร
24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาป
21 ส.ค. 61
เอกสาร
25
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงก่อสร้างรา
17 ส.ค. 61
เอกสาร
26
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างหลังคาเหล็กหน้าศูนย์พัฒน
17 ส.ค. 61
เอกสาร
27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด
17 ส.ค. 61
เอกสาร
28
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
09 ส.ค. 61
เอกสาร
29
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
02 ส.ค. 61
เอกสาร
30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ม.13 ต.ห้วยม้า
02 ส.ค. 61
เอกสาร
31
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนน คสล. ม.14 ต.ห้วยม้า
02 ส.ค. 61
เอกสาร
32
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
31 ก.ค. 61
เอกสาร
33
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
26 ก.ค. 61
เอกสาร
34
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
09 ก.ค. 61
เอกสาร
35
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
05 ก.ค. 61
เอกสาร
36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดลำเหมืองคอนกรีต บ้านว
14 มิ.ย. 61
เอกสาร
37
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
14 มิ.ย. 61
เอกสาร
38
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
11 มิ.ย. 61
เอกสาร
39
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
07 มิ.ย. 61
เอกสาร
40
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
30 พ.ค. 61
เอกสาร
41
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
15 พ.ค. 61
เอกสาร
42
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าโครงการปรับปรุงระบบประ
02 พ.ค. 61
เอกสาร
43
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการพนัง คส
30 เม.ย. 61
เอกสาร
44
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการรางระบา
30 เม.ย. 61
เอกสาร
45
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขอ
26 เม.ย. 61
เอกสาร
46
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ของ อบต.ห้วยม้า ต.ห้
11 เม.ย. 61
เอกสาร
47
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
27 ก.พ. 61
เอกสาร
48
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
07 ก.พ. 61
เอกสาร
49
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการที่จอดร
29 ม.ค. 61
เอกสาร
50
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการถมดินลุกรัง (บริเวณที่ทำการ อบต
20 ธ.ค. 60
เอกสาร
51
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.2)
09 ต.ค. 60
เอกสาร
52
แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ผด.1)
09 ต.ค. 60
เอกสาร
53
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
09 ต.ค. 60
เอกสาร
54
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอน
04 ก.ย. 60
เอกสาร
55
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอน
04 ก.ย. 60
เอกสาร
56
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบ
04 ก.ย. 60
เอกสาร
57
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบ
04 ก.ย. 60
เอกสาร
58
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
13 ก.ค. 60
เอกสาร
59
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
13 ก.ค. 60
เอกสาร
60
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนสู่
13 ก.ค. 60
เอกสาร
61
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
12 มิ.ย. 60
เอกสาร
62
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
12 มิ.ย. 60
เอกสาร
63
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้างดาดลำ
09 มิ.ย. 60
เอกสาร
64
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างดาดลำเหมืองคอ
09 มิ.ย. 60
เอกสาร
65
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
06 มิ.ย. 60
เอกสาร
66
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
06 มิ.ย. 60
เอกสาร
67
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
68
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
69
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำคอ
02 มิ.ย. 60
เอกสาร
70
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารที่ทำการเ
23 พ.ค. 60
เอกสาร
71
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าต่อเติมอาคารที่ทำการเก
17 พ.ค. 60
เอกสาร
72
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้
15 พ.ค. 60
เอกสาร
73
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
74
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
75
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
76
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
77
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
27 เม.ย. 60
เอกสาร
78
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลำ
24 เม.ย. 60
เอกสาร
79
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอน
19 เม.ย. 60
เอกสาร
80
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเ
02 มี.ค. 60
เอกสาร
81
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรี
02 มี.ค. 60
เอกสาร
82
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 ก.พ. 60
เอกสาร
83
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้า
23 ก.พ. 60
เอกสาร
84
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
85
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
86
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
87
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประ
21 ก.พ. 60
เอกสาร
88
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการต่อเติมห้องน้ำอาคารหอประชุมองค์ก
09 ก.พ. 60
เอกสาร
89
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
01 ก.พ. 60
เอกสาร
90
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
91
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
92
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
93
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการปรับปรุ
18 ม.ค. 60
เอกสาร
94
ประกาศเปิดเยราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลำเหมืองห้วยน้ำ
01 ธ.ค. 59
เอกสาร
95
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 2)
17 ต.ค. 59
เอกสาร
96
แผนจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2560 (ผด. 1)
17 ต.ค. 59
เอกสาร
97
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประหมหมู่บ้าน หมู่ที
14 ก.ย. 59
เอกสาร
98
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการวางท่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่
14 ก.ย. 59
เอกสาร
99
ประกาศผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบ
22 ก.ค. 59
เอกสาร
100
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
13 ก.ค. 59
เอกสาร
101
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ ค
22 มิ.ย. 59
เอกสาร
102
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบไม่มี
16 มิ.ย. 59
เอกสาร
103
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต.ห้
23 ธ.ค. 58
เอกสาร
104
ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 8 ต.ห้วย
23 ธ.ค. 58
-
105
ประกาศ...ประกวดราคาจ้างสาย หมู่ที่ 11
15 ต.ค. 58
เอกสาร
106
ประกาศ...ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 2-9
15 ต.ค. 58
เอกสาร
107
ประกาศ...ประกวดราคาจ้าง หมู่ที่ 6,9
15 ต.ค. 58
เอกสาร
108
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 14
31 ส.ค. 58
เอกสาร
109
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 11
31 ส.ค. 58
เอกสาร
110
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 6
31 ส.ค. 58
เอกสาร
111
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 5
31 ส.ค. 58
เอกสาร
112
ประกาศ..ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 3
31 ส.ค. 58
เอกสาร
113
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.14
11 ส.ค. 58
เอกสาร
114
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.11
11 ส.ค. 58
เอกสาร
115
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.6
11 ส.ค. 58
เอกสาร
116
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.5
11 ส.ค. 58
เอกสาร
117
ประกาศสอบราคาจ้าง ม.3
11 ส.ค. 58
เอกสาร
118
ประกาศสอบราคาจ้าง จำนวน 4 โครงการ ล่าสุด
12 มี.ค. 58
เอกสาร
119
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องถ่ายเอกสาร
12 ก.พ. 58
เอกสาร
120
ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
28 ม.ค. 58
เอกสาร
121
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
04 ธ.ค. 57
เอกสาร
122
ประกาศสอบราคาจ้าง
20 มิ.ย. 57
เอกสาร
123
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอ
14 ม.ค. 57
เอกสาร
124
ประกาศสอบราคาจ้าง 1 ส.ค.56
01 ส.ค. 56
เอกสาร
125
ประกาศสอบราคาจ้าง ครั้งที่ 2
05 ก.ค. 56
เอกสาร
126
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ หมู่ 14
31 พ.ค. 56
เอกสาร
127
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 5 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
128
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 4 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
129
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 3 หมู่ 2
31 พ.ค. 56
เอกสาร
130
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 2 หมู่ 1
31 พ.ค. 56
เอกสาร
131
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาจ้าง 6 โครงการ โครงการที่ 1 หมู่ 7
31 พ.ค. 56
เอกสาร
132
ประกาศสอบราคาจ้างซื้อวัสดุการเรียนการสอนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
08 มี.ค. 56
เอกสาร
133
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 2
04 ต.ค. 55
เอกสาร
134
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 1
04 ต.ค. 55
เอกสาร
135
เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคาโครงการกั้นห้องเรียนและห้องครัว
27 ก.ค. 55
เอกสาร
136
เรื่อง สอบราคาเหมาก่อสร้างของ อบต.ห้วยม้า หน้า 1
27 ก.ค. 55
เอกสาร
137
เรื่อง สอบราคาเหมาก่อสร้างของอบต.ห้วยม้า หน้า 2
27 ก.ค. 55
เอกสาร