นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 
ประกาศ...ผลการเปิดซองสอบราคา หมู่ที่ 14
 
      
 
 
     ประกาศวันที่ :  วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558   ดาวโหลดเอกสาร