นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า >> รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี