นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่:::: คำขวัญ..ห้วยม้าการเกษตรยั่งยืน ผืนแผ่นดินมหัศจรรย์ม่อนแก้ว เพริศแพร้วแหล่งวัฒนธรรม สืบสานนำวันกตัญญู ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนา....
 

 
   
 
  
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
    จำนวนคนดู : [ 1 คน][ 25 เม.ย. 62 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ ประจำปี 2561
    จำนวนคนดู : [ 57 คน][ 13 พ.ย. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
    จำนวนคนดู : [ 138 คน][ 24 ส.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ภาคเรียนที่1/2561
    จำนวนคนดู : [ 93 คน][ 13 ก.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
    จำนวนคนดู : [ 170 คน][ 11 ม.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด            
 
 
 
 
 
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสาม... : 25 เม.ย. 62  [Download]
   จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้... : 14 พ.ย. 61  [Download]
   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... : 14 พ.ย. 61  [Download]
   งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ห้วยม้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561... : 14 พ.ย. 61  [Download]
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ร... : 13 พ.ย. 61  [Download]
   บันทึกข้อความสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ ... : 05 ต.ค. 61  [Download]
   ใบมอบฉันทะ... : 13 ก.ย. 61  [Download]
   ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน นักศ... : 24 ส.ค. 61  [Download]
   ประกาศ รับสมัครคัดเลือกเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด... : 13 ก.ค. 61  [Download]
   ประกาศแจ้งการจัดเก็บภาษี อบต.ห้วยม้า ปีงบประมาณ 2561.doc... : 11 ม.ค. 61  [Download]
ทั้งหมดคลิกที่นี่      
หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น(กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น)
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดแพร่
       - กลุ่มงานบริหารทั่วไป                       
       - กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น           
       - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น               
       - กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
       - กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
       - ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางร... คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางร... คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่... คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่... คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดาดล... คลิกที่นี่
  ทั้งหมดคลิกที่นี่  
 
ทั้งหมดคลิกที่นี่