นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่:::: คำขวัญ..ห้วยม้าการเกษตรยั่งยืน ผืนแผ่นดินมหัศจรรย์ม่อนแก้ว เพริศแพร้วแหล่งวัฒนธรรม สืบสานนำวันกตัญญู ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ มุ่งสู่การพัฒนา....
 

 
   
 
  
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
    จำนวนคนดู : [ 19 คน][ 21 มิ.ย. 62 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแ
    จำนวนคนดู : [ 26 คน][ 10 มิ.ย. 62 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562
    จำนวนคนดู : [ 48 คน][ 25 เม.ย. 62 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน และ ประจำปี 2561
    จำนวนคนดู : [ 83 คน][ 13 พ.ย. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


  
     ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน นักศึกษาผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า
    จำนวนคนดู : [ 164 คน][ 24 ส.ค. 61 ]
    รายละเอียดคลิก


อ่านข่าวย้อนหลังทั้งหมด            
 
 
 
 
 
    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร... : 21 มิ.ย. 62  [Download]
   ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรร... : 10 มิ.ย. 62  [Download]
   รายงานสรุปผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อวร้องเรียน ร... : 16 พ.ค. 62  [Download]
   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... : 13 พ.ค. 62  [Download]
   ประกาศ เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.... : 13 พ.ค. 62  [Download]
   ร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้ว... : 13 พ.ค. 62  [Download]
   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า สมัยสาม... : 25 เม.ย. 62  [Download]
   จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้... : 14 พ.ย. 61  [Download]
   ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสี... : 14 พ.ย. 61  [Download]
   งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ห้วยม้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561... : 14 พ.ย. 61  [Download]
ทั้งหมดคลิกที่นี่      
หนังสือราชการส่วนท้องถิ่น(กรมส่งเสริมส่วนท้องถิ่น)
หนังสือราชการท้องถิ่นจังหวัดแพร่
       - กลุ่มงานบริหารทั่วไป                       
       - กลุ่มงานมาตรฐานบริหารงานบุคคลท้องถิ่น           
       - กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น               
       - กลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
       - กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
       - ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางร... คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับระดับถนน... คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่... คลิกที่นี่
ประชาสัมพันธ์สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ... คลิกที่นี่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางร... คลิกที่นี่
  ทั้งหมดคลิกที่นี่  
 
ทั้งหมดคลิกที่นี่