นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 

       

 
งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ห้วยม้า ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
 
                              
 
 
                       ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี่