นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
 

       

 
บันทึกข้อความสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 
                              
 
 
                       ดาวโหลดเอกสารคลิกที่นี่