นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
   
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
    
  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม้า โทร. 054-637034 ต่อ 11 โทรสาร. 054637037 ต่อ 18