นายสิทธิชัย    ชัยสุรัตน์     
  นายก อบต.ห้วยม้า     
   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
    
  
ประชาชนอยู่ดีมีสุข อาชีพมั่นคง ชุมชนสามัคคี ดำรงวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน